Zarejestrowani uczestnicy
Imię Nazwisko Koło Tytuł wystąpienia
Anita Półkoszek KNCh ,,JEŻ" Nowe spojrzenie na analizę włosów
Katarzyna Szczurko KNCh ,,JEŻ" Terapia Fotodynamiczna
Michał Śmiałkowski KNCh ,,JEŻ" Elementy Chemii Ośrodka Międzygwiazdowego
Marek Gawron KNCh ,,JEŻ" Spinowe przejścia crossover jako przykład podwójnej stabilności molekuł oraz sposoby ich detekcji
Krystyna Masłowska SKNCh "Fulleren" Analiza wypadków transportowych z udziałem białego fosforu
Paweł Misiak KNCh UwB "Pozyton" Tajemnice disiarczku wolframu
Ewa Martyniuk KNCh UwB "Pozyton" Materiały supertwarde
Krzysztof Prokopiuk KNCh UwB "Pozyton" Wpływ beta-glukanów zawartych w słodzie browarniczym na proces produkcji piwa
Robert Rosłan SKNBUP Wybrane metody syntezy biologicznie aktywnych fosfolipidów
Emil Grodzicki SKNCh NANOCZĄSTECZKI JANUSA PODWÓJNE OBLICZE NANO-MOŻLIWOŚCI
Izabela Goryńska SKNCh Zjawisko solwatacji w chromatografii cieczowej
Krystian Pankowski SKNCh Dekstrometorfan -'kinderdrag' dostępny bez recepty
Ewelina Sepiół KN ,,Bioaktywni" Usuwanie jonów Cu (II) za pomocą sorpcji na alginianach
Milena Ożga KN ,,Bioaktywni" Znaczenie feromonów
Karolina Siuda KN ,,Bioaktywni" Witaminy w kosmetykach
Marta Pytlarczyk KN ,,Bioaktywni" Fosfafluoreny i ich modyfikacje
Marcin Podrażka SKNCh UŁ Kolumny jonitowe wykorzystywane do rozdziału w analizie chemicznej
Iwona Drelich SKNCh UŁ Koszenila - czy jesz owady?
Gabriela Handzlik NKCh UJ Endogenny psychodelik, czyli co "diluje" nam szyszynka
Joanna Stachowska NKCh UAM Zastosowanie metod AAS, ICP-AES, HPLC i GC w analizie środowiskowej
Tomasz Kostrzewa NKCh UG Wpływ nikotyny na wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
Sandra Skibiszewska NKCh UG Co łączy tak różne choroby jak reumatyzm, gruźlica i malaria ?
Sylwester Pereć NKCh UG Wpływ TCDD na organizm ludzki
Martyna Bury KN ,,Kiwon" Parowy reforming etanolu - otrzymywanie wodoru.
Anna Leżoch KN ,,Kiwon" Biodiesel w praktyce przemysłowej
Kinga Kowerczuk KN ,,Kiwon" Gluten w żywności, wady, zalety oraz jaki wpływ ma na nasze zdrowie.
Karolina Kordek KNWCh "Allin" Sztuczne liście, czyli jak przekształcić światło słoneczne w paliwo
Krzysztof Świderski KNWCh "Allin" Zielona wyspa układu okresowego
Julita Włosińska KNWCh "Allin" Tajemnica detergentów piorących czyli co się dzieje w pralce
Paulina Rybak KNWCh "Allin" Światło sztuczne identyczne ze słonecznym
Justyna Szydełko KNSCh ,,Esprit" Przyszłość farmakoterapii
Paulina Grendysa KNSCh ,,Esprit" Wykorzystanie programu Maple do analitycznego rozwiązania nieliniowego równia dyfuzji z reakcją chemiczną.
Joanna Niemiec KNSCh ,,Esprit" Klejnoty nie tylko z kopalni-otrzymywanie diamentu syntetycznego
Daria Malcan SSOGPTChem "Hybryda" Aspiryna w walce z rakiem
Fabian Purwin SSOGPTChem "Hybryda" Zioła - Chemia która nikomu nie przeszkadza, na dodatek jeszcze pomaga!
Adam Nowatkowski SSOGPTChem ,,Hybryda" Kuchnia molekularna
Marcin Rybicki KNCh ,,JEŻ" Modele membran oparte na liotropowych ciekłych kryształach
Liliia Moshniaha KNCh ,,JEŻ" Czy okaże się Iryd bardziej szlachetny od Platyny?
Piotr Dzwoniarek SKNCh "Fulleren" Fascynująca kinetyka chemiczna: Reakcja Landolta.
Jan Albert Zienkiewicz SKNCh Od imitacji diamentów do paliwa jądrowego, czyli opowieść o cyrkonie i jego związkach
Bartosz Stasiak NKCh UAM Alternatywne paliwa dla silników o zapłonie samoczynnym
Malwina Gabryel NKCh UAM Makrocykle w medycynie nuklearnej
Marcin Konopka NKCh UAM Chemia materiałowa w praktyce - rekonstrukcja stali dziwerowanej.
Aleksandra Kuchta NKCh UG Rozprawa o superhalogenach
Kamila Butowska NKCh UG Nitroimidazole jako radiosensybilizatory stosowane w walce z nowotworami
Aleksander Zięcina KNWCh "Allin" Magnetyzm w skali nano
Paulina Pikosz KNWCh "Allin" Co plastik potrafi, czyli polimerowe hokus - pokus
Justyna Mielnik KNWCh "Allin" Słodka biobateria
Łukasz Bartnicki KNWCh "Allin" Stworzone przez NASA, dostępne dla każdego- wiskoelastyczne pianki poliuretanowe
Edyta Niemczyk KNSCh ,,Esprit" Od cząsteczki do produktu, czyli historia butelki PET
Damian Rosiak SSOGPTChem ,,Hybryda" Homo homini lupus - czyli o eksperymentach pseudomedycznych w obozach koncentracyjnych
Andrzej Okuniewski Politechnika Gdańska Izomeria związków kompleksowych
Maurycy Menke PerkinElmer Mikroskopia podczerwieni - zagadnienia techniczne
Marcin Małecki KNCh ,,JEŻ" Polimer koordynayjny Mn(II) zawierający jako ligand deprotonowany kwas 3,3'-bipirydyno-2,2'-dikarboksylowy (3,3'-bpdc).
Anna Maria Dąbrowska SKNCh "Fulleren" Dialkylgallium complexes with alkoxide and aryloxide ligands possessing N-heterocyclic carbene functionalities.
Adam Budniak SKNCh "Fulleren" pH Dependent Formation of a Large Variety of Multimeric and Polymeric Cu(II) Compounds from Aqueous Solutions of Triethanolamine and Amino Polyacids
Grzegorz Ścibisz SKNCh "Fulleren" Wykorzystanie kwasu melitynowego jako czynnika kompleksującego białka
Jarosław Kusio SKNCh "Fulleren" Synteza wybranych pochodnych fulerenu C60.
Anna Ebinger SKNCh "Fulleren" Dimery mezogeniczne wykazujące przejście fazowe nematyk-nematyk
Krzysztof Kosiński Uniwersytet Warszawski Jak zrobić elektroniczne urządzenie? Platforma prototypowania Arduino
Katarzyna Moroz KNCh UwB "Pozyton" Wkorzystanie metatezy 7-oksanorbornenów w syntezie izo- i neurofuranów
Monika Falkowska SKNBUP Izolacja bakteriofagów ze środowiska człowieka
Aleksandra Jura SKNBUP Biosurfaktanty
Marcin Saski SKNCh Pomiędzy chemią koordynacyjną a nanomateriałami - TiaOb(OR)c(OOCR')d - synteza i badania spektroskopowe
Ewa Matusiak SKNCh Memento mori odpadzie!- czyli o polimerach biodegradowalnych
Kinga Kaczmarska SKNCh UŁ WOLTAMPEROMETRYCZNE BADANIA WSTĘPNE PESTYCYDU FENFURAM Z ZASTOSOWANIEM ELEKTRODY DIAMENTOWEJ DOMIESZOWANEJ BOREM
Bernard Czarnecki Uniwersytet Jagielloński Materials of tomorrow - new amazing [Nb(CN)8]-based molecular magnet
Marta Pakiet NKCh UAM Zastosowanie chemii 'click' do syntezy nowych pochodnych kwasów żółciowych
Marcin Walczak NKCh UAM Zastosowanie reakcji hydrosililowania i sililującego sprzęgania w syntezie nowych pochodnych silseskwioksanów
Mikołaj Szymański NKCh UAM HELIKALNE KOMPLEKSY SREBRA(I)
Anna Jenczak NKCh UAM NISKOTEMPERATUROWE I WYSOKOCIŚNIENIOWE BADANIA STRUKTÓRALNE alfa,beta-D-MANNOZY
Mariusz Węcławiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza NIR-to-Visible upconversion luminescence of Tm3+,(Tb3+/Ho3+/Eu3+),Yb3+:YPO4 powders
Oktawian Stachurski NKCh UG Synteza peptydomimetyków o potencjalnym wykorzystaniu w terapii osteoporozy.
Iwona Krysztofiak KN ,,Kiwon" RECYKLING MATERIAŁOWY OPON I ODPADOWYCH TWORZYW SZTUCZNYCH
Przemysław Kawecki KN ,,Kiwon" Charakterystyka estrów metylowych uzyskanych z olejów posmażalniczych
Ilona Baran KN ,,Kiwon" Ko-piroliza ścieru z opon samochodowych z odpadowym polistyrenem w kierunku otrzymywania ciekłych frakcji paliwowych.
Sebastian P. Sitkiewicz KNWCh "Allin" Kiedy DFT już nie wystarczy... -nieliniowe właściwości optyczne układów dwurodnikowych
Hanna Makowska SKN ,,NANO" Otrzymywanie nanokrystalicznych warstw tlenków metali metodami chemicznymi
Monika Reks SSOGPTChem ,,Hybryda" Wytwarzanie zawiesiny nanocząstek diamentu za pomocą dużej mocy ultradźwięków z dodatkiem medium ściernego
Barbara Mikulak SSOGPTChem ,,Hybryda" Zastosowanie cefaleksyny w hodowli filamentów E. coli
Mateusz Ficek Politechnika Gdańska Functionalization of H-terminated boron-doped diamond (BDD) by allylamine film
Adam Zieliński SKNCh "Fulleren" Removal of ruthenium residues after olefin metathesis using T-responsive copolymer
Adam Rajkiewicz SKNCh "Fulleren" 2-metylotetrahydrofuran - wygodny zielony rozpuszczalnik, ale kapryśny. Co zrobić aby nie psuł selektywności reakcji metatezy olefin?
Urszula Budniak Uniwersytet Warszawski Chemia kwantowa, a krystalografia i modelowanie molekularne
Grzegorz Szczepaniak Uniwersytet Warszawski Nowe metody oczyszczania produktów reakcji katalizowanych kompleksami metali przejściowych
Marta Domżał SKNBUP Próba zwiększenia wydajności hydrolitycznej wybranych szczepów Trichoderma metodą hybrydyzacji
Krzysztof Dzieszkowski SKNCh Membrany polimerowe modyfikowane cieczami jonowymi
Dariusz Śmiłowicz SKNCh Addukty złota(III) z peptydami w celowanej terapii antynowotworowej
Justyna Stachniuk Uniwersytet Łódzki Low-molecular aminothiols as a potential biomarkers of human diseases - chromatographic measurements
Michał Kawa NKCh UJ Fotokatalityczny reforming parowy metanu
Dominika Pawcenis Uniwersytet Jagielloński Chromatografia wykluczania molekularnego w badaniach degradacji jedwabiu
Ewa Grygorowicz NKCh UAM Surface modification of mesoporous silica
Dawid Frąckowiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Ru(0) catalyzed coupling of vinylmetalloids with silanols, silanediols and disilanols - straightforward route to heterosiloxanes
Krzysztof Piechocki SKN ,,NANO" Wpływ gęstości sieci oraz siły jonowej na temperaturę objętościowego przejścia fazowego termoczułych hydrożeli polimerowych
Bartosz Szulczyński SSOGPTChem ,,Hybryda" Wykorzystanie elektronicznego nosa do identyfikacji wybranych lotnych związków organicznych
Anna Stefaniuk-Grams Politechnika Łódzka Fotogeneracja nośników ładunku w organicznych ogniwach słonecznych na bazie P3HT:PCBM
Mateusz Mariański Fritz Haber Institute of the Max Planck Society Uczestnik bierny
Maciej Modzel Uniwersytet Wrocławski Microwave-assisted 18O labelling of Fmoc-protected amino acids
Adam Strzęp Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN Właściwości spektroskopowe kryształów (LuxGd1-x)2SiO5 domieszkowanych jonami Sm3+ i Dy3+ oraz współdomieszkowanych jonami Ce3+
Halina Płóciennik KNCh ,,JEŻ" Szukanie igły w stogu siana, czyli badania proteomiczne
Anna Trzeciak Uniwersytet Wrocławski Ciecze jonowe - związki potrzebne czy niebezpieczne
Lechosław Latos-Grażyński Uniwersytet Wrocławski Carbaporphyrinoids - in Search of A Macrocyclic Platform for Organometallic Chemistry
Henryk Kozłowski Uniwersytet Wrocławski Metale i wybrane problemy współczesnej chemii medycznej
Kazimierz Orzechowski Uniwersytet Wrocławski Zastosowanie metod dielektrycznych w lokalizacji zmian nowotworowych
Przemysław Szklarz Uniwersytet Wrocławski Uczestnik bierny
Wiesław Kawczyński KAWA.SKA INTAVIS Bioanalytical Instruments - easy to use and fully-automated peptide synthesizers
Piotr Grochowski KAWA.SKA INTAVIS Bioanalytical Instruments - easy to use and fully-automated peptide synthesizers
Ela Gońka Uniwersytet Wrocławski Uczestnik bierny