Komitet Organizacyjny
Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii
Halina Płóciennik
hplociennik90@gmail.com

Marek Gawron
Marcin Małecki
Maciej Modzel
Liliia Moshniaha
Dominika Pawcenis
Anita Półkoszek
Marcin Rybicki
Katarzyna Szczurko

Magdalena Modzel
(administrator strony konferencji)