UWr
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Marek Bojarski
 
PTSM
Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
 
 
PTChem
Polskie Towarzystwo Chemiczne

Chemik
Laboratoria
dla Studenta
PZWL
fundacja

Brenntag
PerkinElmer
AirProducts
sarstedt
Zaptech
kawaska
PWN
Mettler
odczynniki
baschem
INTiBS
DAIP
molnet
nantes
stomadent
elektron
rootinnovation
EIT