Zaproszeni Goście
Prof.Trzeciak
Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Prof.Kozlowski
Prof. dr hab. Henryk Kozłowski
Prof.LG
Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
DrHab.Orzechowski
Dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr.